Tietosuoja Hausjärven seurakunnassa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tietosuoja Hausjärven seurakunnassa

Hausjärven seurakunnassa pyrimme pitämään kaiken toimintamme arvojemme mukaisesti läpinäkyvänä. Tietosuoja-asioissa vastuullisuus ja luottamuksellisuus ovat meille tärkeitä ja sitoudumme suojaamaan jäsentemme ja asiakkaidemme yksityisyyttä.

Sivun lopussa on linkit seurakunnan tietosuojaselosteisiin.

Tietojen kerääminen ja käyttäminen

Seurakuntien toiminta ja jäsenyys edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Yksilöiviä henkilötietoja ovat mm. nimi ja henkilötunnus sekä yhteystiedot.

Keräämme henkilötietoja jäsenrekisterin lisäksi erilaisten leirien, kerhojen, retkien, tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä sekä asiakaspalvelutilanteissa ja sopimuksia tehtäessä. Tiedot saadaan pääasiallisesti henkilöltä itseltään. Tämän lisäksi saamme jäsentietojärjestelmän päivittämiseen tietoja väestötietojärjestelmästä.

Käytämme henkilötietoja Hausjärven seurakunnan toiminnassa sekä jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamisessa.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Oikeusperusteena on useimmiten seurakunnan jäsenyys, merkityksellinen asiakassuhde, palvelussuhde tai sopimus. Lisäksi voimme käsitellä tietoja henkilön suostumuksella.

Tietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä hyvää hallintotapaa ja tietosuojakäytäntöä. Henkilötietoja voivat käsitellä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta käsittelemiseltä.

Säilytämme henkilötietoja tarvittavan ajan, jota määrittää niiden käyttötarkoitus. Joidenkin tietojen säilyttäminen on määritelty lainsäädännössä (esim. kirkkolaki, väestötietolaki ja kirjanpitolaki) rekisterinpitäjälle asetettujen velvollisuuksien ja vastuiden toteuttamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Voit tehdä tietopyynnön itseäsi koskevista rekisteritiedoista lomakkeella, joka avautuu tämän linkin kautta. Henkilötietojen tarkastus- ja korjaamispyyntö osoitetaan Hausjärven seurakunnalle ja toimitetaan henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastoon arkisin klo 9-13. Seurakunnan velvollisuutena on huolellisesti tarkistaa, että henkilötietojen tarkastusta pyytää siihen oikeutettu henkilö.

Rekisteröityjen oikeuksissa avustaa tietosuojavastaava.

Hausjärven seurakunnan tietosuojavastaava on

Mika Akkanen,

PL 226, 33101 Tampere,

**@**

puh. 050 441 1567.

 

Hausjärven seurakunnan tietosuojaselosteet

(Selosteen nimeä klikkaamalla pääset näkemään selosteen)

Tietosuojaseloste avaintenhallintarekisteristä

Tietosuojaseloste diakoniatyön asiakasrekisteristä

Tietosuojaseloste hautarekisteristä ja haudanhoitosopimuksesta

Tietosuojaseloste henkilö- ja palvelusuhderekisteristä

Tietosuojaseloste Kirkko HR

Tietosuojaseloste Kirkon jäsenrekisteri

Tietosuojaseloste luottamushenkilörekisteristä

Tietosuojaseloste rippikouluun osallistuvien rekisteristä

Tietosuojaseloste sähköisestä ilmoittautumisjärjestelmästä

Tietosuojaseloste valokuvien ja videoiden kuvaus- ja julkaisuluvista

Tietosuojaseloste vapaaehtoistoiminnan rekisteristä

Tietosuojaseloste varausjärjestelmästä

Tietosuojaseloste videovalvonnasta

Henkilötietojen käsittelyn valvonta

Henkilötietojen käsittelyä valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetulle on oikeus tehdä valitus lainvastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojavaltuutetulla on myös oikeus keskeyttää lainvastainen henkilötietojen käsittely.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

029 566 6700

 

 

Tietosuojaseloste avaintenhallintarekisteristä

Hausjärven seurakunta Lue lisää

Tietosuojaseloste diakoniatyön asiakasrekisteristä

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot Hausjärven seurakunta Hikiäntie 51 12210 Hausjärvi 050 513 6610 **@** Yhteyshenkilö Kappalainen Hans Grönholm Hikiäntie 51 12210 Hausjärvi puh. 050 321 8330 ... Lue lisää

Tietosuojaseloste hautarekisteristä ja haudanhoitosopimuksesta

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot Hausjärven seurakunta Hikiäntie 51 12210 Hausjärvi puh. 050 513 6610 **@** Yhteyshenkilö Toimistosihteeri Seija Simonen Hausjärven seurakunta Hikiäntie 51 12210 ... Lue lisää

Tietosuojaseloste henkilö- ja palvelusuhderekisteristä

Rekisterinpitäjä Kirkkohallitus (Y-tunnus 0118950-3) Eteläranta 8 00130 Helsinki PL 210, 00131 Helsinki puh. 09 1802 1 **@** Lue lisää

Tietosuojaseloste henkilö- ja palvelusuhderekisteristä
Tietosuojaseloste Kirkko HR

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot Hausjärven seurakunta Hikiäntie 51 12210 Hausjärvi puh. 050 513 6610 **@** Lue lisää

Tietosuojaseloste Kirkon jäsenrekisteri

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot Hausjärven seurakunta (kirkonkirjat) Kirkkoherra Jussi Kauranne Hikiäntie 51 12210 Hausjärvi puh. 050 575 9150 **@** Lue lisää

Tietosuojaseloste luottamushenkilörekisteristä

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot Hausjärven seurakunta Hikiäntie 51 12210 Hausjärvi puh. 050 513 6610 **@** Lue lisää

Tietosuojaseloste myyntilaskutuksen asiakasrekisteristä
Tietosuojaseloste ostolaskujen toimittajarekisteristä
Tietosuojaseloste rippikouluun osallistuvien rekisteristä

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot Hausjärven seurakunta Hikiäntie 51 12210 Hausjärvi 050 513 6610 **@** Lue lisää

Tietosuojaseloste sähköisestä ilmoittautumisjärjestelmästä

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot Hausjärven seurakunta Hikiäntie 51 12210 Hausjärvi puh. 050 513 6610 **@** Lue lisää

Tietosuojaseloste valokuvien ja videoiden kuvaus- ja julkaisuluvista

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot Hausjärven seurakunta Hikiäntie 51 12210 Hausjärvi puh. 050 513 6610 **@** Lue lisää

Tietosuojaseloste vapaaehtoistoiminnan rekisteristä

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot Hausjärven seurakunta Hikiäntie 51 12210 Hausjärvi puh. 050 513 6610 **@** Lue lisää

Tietosuojaseloste varausjärjestelmästä

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot Hausjärven seurakunta Hikiäntie 51 12210 Hausjärvi puh. 050 513 6610 **@** Lue lisää

Tietosuojaseloste videovalvonnasta

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot Hausjärven seurakunta Hikiäntie 51 12210 Hausjärvi puh. 050 513 6610 **@** Lue lisää

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake

Voit ladata tarkastuspyyntölomakkeen itsellesi alla olevan  linkin kautta. Lue lisää

Kirkkoherranvirasto

Hikiäntie 51, 12210 Hausjärvi
Virasto, taloustoimisto sekä hautausmaatoimisto ovat avoinna  ma-pe klo 9.00-13.00, sovittaessa myös muuhun aikaan.

Viraston puhelinnumero on  050 513 6610.

Seurakunnan sähköpostiosoite: **@**

 

Hausjärven seurakunnan laskutusosoite:

Verkkolaskuoperaattori: CGI

Välittäjätunnus: 003703575029 

OVT: 003701459999

 

paperilasku:

Kirkon palvelukeskus/

Hausjärven seurakunta

003701459999

PL 5018

02066 DOCUSCAN

 

 

 

 

 

 

 

Oikopolut: