Tietosuojaseloste avaintenhallintarekisteristä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tietosuojaseloste avaintenhallintarekisteristä

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Hausjärven seurakunta

Hikiäntie 51 

12210 Hausjärvi

puh. 050 513 6610

**@** 

 

Yhteyshenkilöt

Vs talouspäällikkö Kaija Palola, puh. 050 595 5441, **@** 

Erityisammattimies Kari Jokelainen, puh. 050 590 6240, **@** 

Hikiäntie 51

12210 Hausjärvi

 

Seurakunnan tietosuojavastaavan yhteystieto:

Mika Akkanen

puh. 050 441 1567

**@**

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää tietoja seurakuntien kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen avain-, ja kulkutunnisteen haltijoista.

3. Minkä takia seurakunta saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen. Oikeusperusteena on henkilön oma suostumus tai sopimuksen täytäntöönpano, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemisestä johtuvien toimenpiteiden toteuttamisen vuoksi.

4. Minkälaisia henkilötietoja seurakunta käsittelee?

Asiakkaat: Nimi, osoite, puhelinnro, käyttö-/tehtävänimike

Vapaaehtoiset: Nimi, puhelinnro, työala, tehtävänimike

Yhteistyötahot: Nimi puhelinnro, yritys tai vastaava, tehtävänimike

Työntekijät: Nimi, puhelinnro, työala, tehtävänimike

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Henkilötiedot saadaan asiakkailta, vapaaehtoisilta ja yhteistyötahoilta itseltään. Työntekijöistä tiedot saadaan esimiehiltä ja työalavastaavilta.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilöllä on avain Hausjärven seurakunnan tiloihin.

7. Minne tietoja luovutetaan?

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.

Sinulla on oikeus:

- pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista

- pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle

- peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi

- tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla seurakunnassasi. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

PL 800, 00531 Helsinki

tietosuoja(at)om.fi  

029 566 6700

Kirkkoherranvirasto

Hikiäntie 51, 12210 Hausjärvi
Virasto, taloustoimisto sekä hautausmaatoimisto ovat avoinna  ma-pe klo 9.00-13.00, sovittaessa myös muuhun aikaan.

Viraston puhelinnumero on  050 513 6610.

Seurakunnan sähköpostiosoite: **@**

 

Hausjärven seurakunnan laskutusosoite:

Verkkolaskuoperaattori: CGI

Välittäjätunnus: 003703575029 

OVT: 003701459999

 

paperilasku:

Kirkon palvelukeskus/

Hausjärven seurakunta

003701459999

PL 5018

02066 DOCUSCAN

 

 

 

 

 

 

 

Oikopolut: