Tietosuojaseloste rippikouluun osallistuvien rekisteristä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tietosuojaseloste rippikouluun osallistuvien rekisteristä

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Hausjärven seurakunta
Hikiäntie 51
12210 Hausjärvi
050 513 6610
**@**

Yhteyshenkilö
Seurakuntapastori Virpi Pirjetä
Hikiäntie 51
12210 Hausjärvi
puh. 050 413 2284
**@**

Seurakunnan tietosuojavastaavan yhteystieto:
Mika Akkanen
puh. 050 441 1567
**@**

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?
Tietojen käsittelyn tarkoituksena on rippikoulujen hallinnointi, toteutus ja laskutus.

3. Minkä takia seurakunta saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?
Tietojen käsittelyn oikeusperusteena TSA 6.1.f. Oikeutettu etu; toimintaan osallistuminen. TSA 9.2.a. Nimenomainen suostumus, jos osallistujan turvallisuudesta huolehtiminen edellyttää terveystietojen käsittelyä.

4. Minkälaisia henkilötietoja seurakunta käsittelee?
Rippikouluihin osallistuvien henkilöiden nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus, sähköpostiosoite, allergiat, terveyden kannalta olennaiset lääkkeet, osallistumisen kannalta merkitykselliset sairaudet, valokuvauslupa, kirkon jäsenyys, kastetieto, kotiseurakunta, mahdollisia maksuvapautustietoja sekä tieto huoltajista. Huoltajista talletetaan nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?
Henkilötiedot saadaan heiltä itseltään rippikouluun ilmoittautuessaan.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?
Tietoja säilytetään toimintaan ilmoittautumisen ajan. Osallistumistieto säilytetään pysyvästi.

7. Minne tietoja luovutetaan?
Tietoja voidaan luovuttaa
- rippikoulua pitäville seurakunnan työntekijöille
- asiakkaalle itselleen ja hänen huoltajalleen
- leirin henkilökunnalle (esim. keittiöhenkilökunnalle)
- mikäli osa rippikouluprosessista suoritetaan muualla kuin Hausjärven seurakunnassa, välitetään toiselle seurakunnalle / järjestölle tarvittavia henkilötietoja.
- rippikoululaisen nimi- ja osoitetiedot toimitetaan painoon rippikouluesitteen postitusta varten
- laskuttajalle sekä tarvittaessa perintätoimistolle
- konfirmoimisen tieto viedään kirkon jäsenrekisteriin

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?
Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.
Sinulla on oikeus:
- pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
- pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
- peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
- tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.
Miten voit käyttää oikeuksiasi?
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla seurakunnassasi. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

Kirkkoherranvirasto

Hikiäntie 51, 12210 Hausjärvi
Virasto, taloustoimisto sekä hautausmaatoimisto ovat avoinna  ma-pe klo 9.00-13.00, sovittaessa myös muuhun aikaan.

Viraston puhelinnumero on  050 513 6610.

Seurakunnan sähköpostiosoite: **@**

 

Hausjärven seurakunnan laskutusosoite:

Verkkolaskuoperaattori: CGI

Välittäjätunnus: 003703575029 

OVT: 003701459999

 

paperilasku:

Kirkon palvelukeskus/

Hausjärven seurakunta

003701459999

PL 5018

02066 DOCUSCAN

 

 

 

 

 

 

 

Oikopolut: