Tietosuojaseloste valokuvien ja videoiden kuvaus- ja julkaisuluvista
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tietosuojaseloste valokuvien ja videoiden kuvaus- ja julkaisuluvista

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Hausjärven seurakunta
Hikiäntie 51
12210 Hausjärvi
puh. 050 513 6610
**@**

Yhteyshenkilö
Kirkkoherra Jussi Kauranne
Hikiäntie 51
12210 Hausjärvi
puh. 050 575 9150
**@**

Seurakunnan tietosuojavastaavan yhteystieto:
Mika Akkanen
puh. 050 441 1567
**@**

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?
Tietojen käsittelyn tarkoituksena on kuvien ja videoiden tallentaminen historian tallettamista ja toimintakertomusta varten sekä niitä käytetään seurakunnan viestinnässä ja mainonnassa. Kuvaus- ja julkaisulupia on erilaisilla sisällöillä. Osa antaa rajatut oikeudet ja osa täydet oikeudet annetun suostumuksen mukaisesti.
Julkisissa tapahtumissa joissakin seurakunnan tilaisuuksissa voidaan paikalla olevalla ilmoituksella osoittaa alue, jolla voi tulla kuvatuksi. Uskonnonharjoituksen kuvaamiseen pyydetään aina suostumus.

3. Minkä takia seurakunta saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?
Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.a. artikla; rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tätä tarkoitusta varten.

4. Minkälaisia henkilötietoja seurakunta käsittelee?
Henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika, allekirjoitus, kuvien tai videokuvan ottopäivä ja kuvauspaikka / tilaisuus. Alaikäisen kuvausluvassa on tiedot huoltajasta sekä lapsen nimi ja syntymäaika. Rekisteri sisältää otetut kuvat ja videot.

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?
Henkilötiedot ja kuvauslupa saadaan henkilöltä itseltään tai alaikäiseltä hänen huoltajaltaan. Kuva- ja videoaineisto saadaan tapahtumassa olleilta.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?
Tietoja säilytetään 50 vuotta. Kuvauslupia säilytetään tulostettuna kansiossa lukitussa tilassa. Muut luvat säilytetään järjestelmissä/sovelluksissa, joihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa sekä käyttöoikeutta rekisterin sisältävään kansioon.

7. Minne tietoja luovutetaan?
Tietoja ei luovuteta muuhun käyttöön kuin seurakunnan omaan viestintä- ja mainostoimintaan.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?
Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.
Sinulla on oikeus:
- pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
- pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
- peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
- tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.
Miten voit käyttää oikeuksiasi?
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla seurakunnassasi. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

Kirkkoherranvirasto

Hikiäntie 51, 12210 Hausjärvi
Virasto, taloustoimisto sekä hautausmaatoimisto ovat avoinna  ma-pe klo 9.00-13.00, sovittaessa myös muuhun aikaan.

Viraston puhelinnumero on  050 513 6610.

Seurakunnan sähköpostiosoite: **@**

 

Hausjärven seurakunnan laskutusosoite:

Verkkolaskuoperaattori: CGI

Välittäjätunnus: 003703575029 

OVT: 003701459999

 

paperilasku:

Kirkon palvelukeskus/

Hausjärven seurakunta

003701459999

PL 5018

02066 DOCUSCAN

 

 

 

 

 

 

 

Oikopolut: