Tietosuojaseloste vapaaehtoistoiminnan rekisteristä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tietosuojaseloste vapaaehtoistoiminnan rekisteristä

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Hausjärven seurakunta
Hikiäntie 51
12210 Hausjärvi
puh. 050 513 6610
**@**

Yhteyshenkilö
Kirkkoherra Jussi Kauranne
Hikiäntie 51
12210 Hausjärvi
puh. 050 575 9150
**@**

Seurakunnan tietosuojavastaavan yhteystieto:
Mika Akkanen
puh. 050 441 1567
**@**

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?
Hausjärven seurakunnan työntekijöiden ja seurakunnan vapaaehtoistoimintaan osallistuvien välinen yhteydenpito. Yhteydenpito seurakunnan vapaaehtoistoimintaan osallistuvien ja muiden toimintaan liittyvien henkilöiden kesken.

3. Minkä takia seurakunta saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?
Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan mukainen suostumus ja sopimus.

4. Minkälaisia henkilötietoja seurakunta käsittelee?
Rekisteri sisältää henkilön sukunimen, etunimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja syntymävuoden. Vapaaehtoistehtävät; nykyiset, menneet ja suunnitellut. Mahdolliset lisätiedot, jotka vapaaehtoinen on itse antanut tehtävien suunnittelun helpottamiseksi (esim. hygieniapassi, säestystaito, terveydentila).

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?
Vapaaehtoistoimintaan osallistuvien itse antamat henkilötiedot. Seurakunnan työntekijät täydentävät vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta kertyvät tiedot.
6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?
Tietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilö toimii Hausjärven seurakunnan vapaaehtoistehtävissä. Tiedot päivitetään vuosittain. Tiedot poistetaan vapaaehtoisen tehtävässä lopettamista seuraavana kalenterivuonna.

7. Minne tietoja luovutetaan?
Tietoja käyttävät seurakunnan työntekijät ja tehtävään perehdytetyt, Suomen ev.lut. kirkon salassapitositoumuksen allekirjoittaneet vapaaehtoiset. Tietoja voidaan luovuttaa vapaaehtoistehtävän hoitamisen kannalta oleellisille henkilöille, myös toisille vapaaehtoisille. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?
Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.
Sinulla on oikeus:
- pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
- pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
- peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
- tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.
Miten voit käyttää oikeuksiasi?
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla seurakunnassasi. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

Kirkkoherranvirasto

Hikiäntie 51, 12210 Hausjärvi
Virasto, taloustoimisto sekä hautausmaatoimisto ovat avoinna  ma-pe klo 9.00-13.00, sovittaessa myös muuhun aikaan.

Viraston puhelinnumero on  050 513 6610.

Seurakunnan sähköpostiosoite: **@**

 

Hausjärven seurakunnan laskutusosoite:

Verkkolaskuoperaattori: CGI

Välittäjätunnus: 003703575029 

OVT: 003701459999

 

paperilasku:

Kirkon palvelukeskus/

Hausjärven seurakunta

003701459999

PL 5018

02066 DOCUSCAN

 

 

 

 

 

 

 

Oikopolut: