Tietosuojaseloste videovalvonnasta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tietosuojaseloste videovalvonnasta

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Hausjärven seurakunta
Hikiäntie 51
12210 Hausjärvi
puh. 050 513 6610
**@**

Yhteyshenkilö
Vs talouspäällikkö Kaija Palola
puh. 050 595 5441
**@**
Hikiäntie 51
12210 Hausjärvi

Seurakunnan tietosuojavastaavan yhteystieto:
Mika Akkanen
puh. 050 441 1567
**@**

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?
Tietojen käsittelyn tarkoituksena on videotallenteiden kerääminen työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi, ennaltaehkäisemään rikoksia ja auttamaan jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Tallenteita käsitellään luottamuksellisesti.

3. Minkä takia seurakunta saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?
Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu turvallisuudesta huolehtiminen ja vahingontekojen ennaltaehkäisy.

4. Minkälaisia tietoja seurakunta käsittelee?
Videovalvontajärjestelmään tallennetut kameroiden kuvaamat kuva-aineistot.

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?
Valvontakameroiden välittämä kuva-aineisto.

6. Kuinka pitkään materiaalia säilytetään?
Tallenteita säilytetään 6 kk.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Hausjärven seurakunnan palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
Henkilö voi halutessaan tarkistaa, mitä tietoa (videot ja kuvat) hänestä on rekisteriin talletettu Hausjärven seurakunnan videovalvontajärjestelmän palvelimelle. Tiedot tuhotaan niin, että järjestelmä tallentaa vanhan päälle uutta kuvaa. Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla kovalevyllä olevia tietoja tietokoneella.

8. Rekisteriin tallennettavien informointi
Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla olevilla ”TALLENTAVA VIDEOVALVONTA” –kylteillä. Rekisteriseloste on nähtävillä pyynnöstä.

9. Minne tietoja luovutetaan?
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

10. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Mitä oikeuksia sinulla on?
Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.
Sinulla on oikeus:
- pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
- pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
- peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
- tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.
Miten voit käyttää oikeuksiasi?
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla seurakunnassasi. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

12. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

Kirkkoherranvirasto

Hikiäntie 51, 12210 Hausjärvi
Virasto, taloustoimisto sekä hautausmaatoimisto ovat avoinna  ma-pe klo 9.00-13.00, sovittaessa myös muuhun aikaan.

Viraston puhelinnumero on  050 513 6610.

Seurakunnan sähköpostiosoite: **@**

 

Hausjärven seurakunnan laskutusosoite:

Verkkolaskuoperaattori: CGI

Välittäjätunnus: 003703575029 

OVT: 003701459999

 

paperilasku:

Kirkon palvelukeskus/

Hausjärven seurakunta

003701459999

PL 5018

02066 DOCUSCAN

 

 

 

 

 

 

 

Oikopolut: