Tuomiokapituli teki vaaliehdotuksen Hausjärven seurakunnan kirkkoherran vaalia varten
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tuomiokapituli teki vaaliehdotuksen Hausjärven seurakunnan kirkkoherran vaalia varten

Hausjärven seurakunnan kirkkoherraksi kuusi hakijaa

Hausjärven seurakunnan kirkkoherran virkaa hakivat määräaikaan mennessä Miikka Anttila, Petteri Kerko, Kalle Leppälä, Jyrki Rauhala, Petra Ryynänen ja Henrik Wikström.

Tuomiokapituli totesi istunnossaan 17.5. kaikkien hakijoiden olevan kelpoisia täytettävänä olevaan virkaan. Tuomiokapituli myös asetti kirkkoherran viran hakijat vaalisijoille. Ensimmäiselle vaalisijalle Miikka Anttilan, toiselle Petteri Kerkon ja kolmannelle Kalle Leppälän.

Hausjärven seurakunnan kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla, jossa äänioikeus on 18 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä. Alustavan suunnitelman mukaan kirkkoherranvaalin toimittaminen ajoittuu loka-marraskuulle.

Hausjärven seurakunnan kirkkoherran virka tuli avoimeksi, kun rovasti Jussi Kauranne irtisanoutui virasta 1.6.2024 lukien siirtyäkseen eläkkeelle.