Kuulutus äänioikeutettujen luettelon nähtävillä olosta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kuulutus äänioikeutettujen luettelon nähtävillä olosta

KUULUTUS

 

Hausjärven seurakunnassa toimitetaan välitön kirkkoherranvaali 12.11.2023.

 

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä to 21.9.2023 kello 15-19 ja pe 22.9.2023 kello 9-13 Hausjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Hikiäntie 51.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 12.11.2023 18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on merkitty Hausjärven seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 3.9.2023.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 26.9.2023 kello 16.00 mennessä Hausjärven seurakunnan kirkkoherranvirastoon, Hikiäntie 51.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 6.10.2023 kello 15.00 pidettävässä kokouksessaan.

Hausjärvi 10.9.2023

Hausjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Kari Virtanen


pdf liite

Kuulutus äänioikeutettujen luettelon nähtävillä olosta