Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat

minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Matteus 28:18 20.

 

Kesän ensimmäinen rippikoulu alkoi päiväriparina Hausjärven vanhassa pappilassa maanantaina 5.6.2017.