Hausjärven seurakunnan talouspäällikön virka julistettiin avoimeksi
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Hausjärven seurakunnassa on haettavana talouspäällikön virka.

Talouspäälliköllä tulee olla vähintään kaupallisen alan AMK-tutkinto tai muu vastaava virkaan soveltuva tutkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakuntahallinnon tuntemusta. Haemme vastuuntuntoista, tarmokasta ja monipuolista talous-, henkilöstö- ja kiinteistöhallinnon osaajaa ja esimiestä. Viranhaltijan ottaa virkaan kirkkovaltuusto. Viranhaltija on kirkkoneuvoston alainen.

Hausjärven seurakunta sijaitsee Kanta-Hämeessä, Hausjärven kunnassa Riihimäen, Janakkalan, Hämeenlinnan, Hollolan, Mäntsälän ja Hyvinkään läheisyydessä hyvien liikenneyhteyksien päässä. Seurakunnassamme on n. 6600 jäsentä ja 23 vakinaista työntekijää.

Viran palkkauksessa noudatetaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen liitteen 8 mukaisia määräyksiä ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta. Hausjärven seurakunnan talouspäällikön virka sijoittuu hinnoitteluryhmään J20, jossa kuukausipalkan alaraja on 3.218,76 € ja yläraja 4.224,85 €. Täysin pätevän viranhaltijan palkkaa määriteltäessä otetaan huomioon tehtävän vaativuus, viranhaltijan ammattitaito ja työssä suoriutuminen kokonaisarvioinnilla. Uuden viranhaltijan palkka arvioidaan kuuden kuukauden jälkeen virantoimituksen alkamisesta, käytännössä koeajan jälkeen.

Virka täytetään 15.5.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Siinä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Hakijan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Viranhaltijan on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Hausjärven seurakunnan kirkkovaltuustolle osoitetut hakemukset liitteineen, joita emme palauta, toimitetaan 24.11.2017 klo 15 mennessä osoitteeseen: Hausjärven seurakunta, Kirkkovaltuusto, Pappilantie 59, 12210 Hausjärvi.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Marja Heinilä, 050 595 5441 tai **@**