Suurempi kuin epäilymme
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Suurempi kuin epäilymme, suurempi kuin lankeemus,

suurempi kuin pettymykset Jumalan on luottamus.

Hän on itse kutsuessaan meihin istuttanut sen.

Hän ei kadu kutsumistaan, hän on vahvuus heikkojen.

(Anna-Maija Raittila 1984)