Hausjärven siunauskappelin remontti
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Hausjärven seurakunnan siunauskappeli remontoidaan loppukesän aikana.Remontti kestää noin kaksi kuukautta, elokuun alusta syyskuun loppuun.

Remontin aikana siunauskappeli kylmiöineen on kokonaan suljettu. Siunaukset hoidetaan Hausjärven kirkossa (Hikiäntie 2, Hausjärvi) ja vainajien säilytystä varten on kirkon pihassa kylmäkontti koko remontin ajan.

Vainajan tuonnista säilytykseen on sovittava aina erikseen seurakunnan työntekijän kanssa (Saila Nummela p. 050 405 80 40 tai Risto Hinkkanen p. 044729 38 89).

Huomioitavaa on, että siunausta suunniteltaessa on omaisten kanssa sovittava vainajan kantamisesta säilytystilasta kirkkoon ennen siunausta ja kirkosta autoon siunauksen jälkeen. Vainajankuljetusautoa tarvitaan jokaisen hautauksen yhteydessä.

Hausjärven seurakunta maksaa vainajan kuljetuksesta kirkosta Hausjärvenhautausmaalle aiheutuneet kustannukset.

Lisätietoja antaa: Saila Nummela p. 050 405 80 40 (lomalla 8.-29.7.) ja

Hanna-Maija Mäki-Laurila p. 050 595 54 41 (lomalla 29.7.-28.8.)