Perusteet valinnalle
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Perusteet valinnalle

”Herramme ja Jumalamme.
Me olemme usein
yleisen mielipiteen vankeja.
Se, mitä ihmiset sanovat,
merkitsee meille enemmän kuin se,
mikä sinun sanasi mukaan
on totta ja oikeaa.

Aamen.”

Ihmisellä on päivän mittaan, saati elämän mittaan, paljon valinnan paikkoja. Su 11.8. kirkkopyhän aiheena oli Totuus ja harha. Tarvitsemme sisua, päättäväisyyttä ja joskus sanankäytön lahjoja valitessamme vakiintuneiden toimintatapojen vastaisesti. Rukoilemme voimaa oikeisiin valintoihin!