Hausjärven seurakunnan yhteistä elämää kesällä 2020
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kesä alkoi ja yhteinen elämä sen mukana!

Hausjärven seurakunnan yhteistä elämää kesällä 2020

Hausjärven seurakunnan yhteistä elämää kesä- elokuissa 2020

 

 

 

Koronan varjostamasta keväästä kohti normaalia Hausjärven seurakunnassa

 

Vuoden 2020 kevät jää varmasti kaikille meille muistiin. Yksi virus tuli ja mullisti täydellisesti koko maailman elämän ja toiminnan. Se sai eri tahot pohtimaan, miten tästä selvitään mahdollisimman hyvin, vähäisin vaurioin ja kuinka vältytään aikaisempien pandemioiden kaltaisilta tuhoilta. Keskeiseksi kysymykseksi tuossa pohdinnassa nousi turvallisuus ja sen rinnalla mahdollisimman normaalin elämän ja toiminnan jatkuminen.

Tuohon pohdintaan oli tarjolla runsaasti erilaisia ohjeita alkaen suosituksista täydellisiin rajoituksiin ja kieltoihin saakka. Niitä ihmisille ja eri yhteisöille jakoivat maan hallitus, STM, THL ja AVI:t, kirkollisella puolella täsmennyksiä ja sovellusohjeita antoivat Kirkkohallitus, hiippakuntien tuomiokapitulit ja piispat, yhdessä ja erikseen.

Noita ohjeita ja määräyksiä sovellettiin myös Hausjärven seurakunnassa ja sen myötä kaikkia kevättä varten tehtyjä toimintasuunnitelmia jouduttiin arvioimaan uudelleen. Puntaroinnin seurauksena seurakunnan kokoava toiminta loppui kuin seinään. Jumalanpalveluksia ei pidetty läsnäolevalle seurakunnalle, piirien ja erilaisten ryhmien kokoontumiset loppuivat ja kirkollisten toimitusten toteuttamiselle asetettiin erittäin tiukat ehdot; paikalla sai olla vain kymmenen ihmistä kerrallaan ja heidänkin oli pidettävä kiinni turvaväleistä.

Tilanne oli outo ja uusi, eipä siihen oltu osattu varautua millään tavalla seurakunnassa. Mutta varsin nopeasti työntekijät yhteistuumin totesivat, että seurakunnan on otettava paljon puhuttu digiloikka. Ihan kylmiltään, ilman kursseja ja koulutusta. On lähdettävä omalta mukavuusalueelta pois, on uskallettava yrittää, kokeilla ja epäonnistua hyvään ja kelpo tulokseen pyrittäessä.

Ja niin sitä yritettiin, tehtiin hassuja mokia, yritettiin uudelleen ja onnistuttiin hieman paremmin. Ja yritetään yhä edelleen, pyritään kohti toimivia ja sisältörikkaita videoita, joista voisivat iloita ja nauttia seurakunnan eri ikäiset jäsenet. Tästä rohkeudesta haluan lämpimästi kiittää kaikkia seurakunnan työntekijöitä sekä kaikkia niitä tahoja, jotka ovat tässä apua ja tukea meille tarjonneet.

Tuon digiharppauksen rinnalla seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset vastuunkantajat ideoivat uusia tapoja palvella seurakuntalaisia joko puhelimen ja sähköpostin kautta tai ihan turvallisten kohtaamisten muodossa. Tässä tilanteessa nousi esiin myös ihan uusia, aikaisemmin oivaltamattomia yhteityömuotoja kunnan toimintojen ja palvelua-alan yritysten kanssa. Kaiken tämän tuloksena apua ja läheisistä välittämistä on saatu vietyä perille aivan ennen näkemättömillä tavoilla Hausjärvellä. Myös tämä lämmittää mieltäni ja tahdon osoittaa siitä kaikille uurastuksessa mukana olleille ja oleville.

Nyt, lähetyessämme kesää, alkaa rajoituksissa olla hieman kevennyksiä. Aikaisempaa laajemmat kokoontumiset sallitaan, kunhan samalla huolehditaan hygieniasta ja turvallisuudesta. Annettujen ohjeiden mukaisesti olisi mahdollista järjestää tilaisuuksia, joissa saisi olla läsnä peräti 500 henkilöä. Näin suuriin tilaisuuksiin ei Hausjärven seurakunnassa ryhdytä kuitenkaan, ihan turvallisuussyistä.

1.6.2020 seurakunnassa jumalanpalveluksia aletaan jälleen järjestää eri pisteissä siten, että niihin voi osallistua enimmillään 50 henkilöä. Käytännössä tämä on mahdollista Hausjärven ja Ryttylän kirkoissa sekä Oitin seurakuntatalossa, mutta Mommilan kirkossa joudutaan raja turvallisuussyistä vetämään 30 henkeen. Ainoat poikkeukset näihin tehdään konfirmaatiomessujen osalta, jolloin rippilasten perheitä voidaan sijoittaa kirkkoon pienemmin turvavälein.

Kokoontumismäärien rajoittamisen vuoksi osa kirkkojen penkeistä on suljettu nauhoilla ja käytettävät istumapaikat on valmiiksi merkitty istuinpehmustein. Tilaa siis riittä, ja toivottavasti myös turvallisuutta. Siis tervetuloa mukaan jälleen yhteiseen elämään!

Jussi Kauranne