Avoimet jumalanpalvelukset jatkuvat edelleen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Avoimet jumalanpalvelukset jatkuvat edelleen

Hausjärven seurakunta 
Kirkkoherra Jussi Kauranne
**@**
050 575 1950

 

 

AVI:n määräys 24.8.2020

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä.


Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen 14.5.2020 antamaa ohjetta.
Määräys on voimassa ajalla 1.9.–30.9.2020.

 

Hausjärven seurakunnan toiminnassa tämä tarkoittaa sitä, että yhteisiä kokoontumisia voidaan järjestää erityisjärjestelyjen avulla.

Edelleen on kuitenkin huolehdittava siitä, että yhteiseen toimintaan voi osallistua vain terveenä. Käsihygieniasta on huolehdittava, fyysistä kontaktia on vältettävä, turvaetäisyyksistä on pidettävä kiinni, yskiessä tai aivastaessa suu on peitettävä nenäliinalla, hihalla tms.

Jumalanpalvelukset toteutetaan kaikissa jumalanpalveluspisteissä ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Turvaetäisyyksien vuoksi Hausjärven ja Ryttylän kirkoissa sekä Oitin seurakuntatalossa järjestettäviin jumalanpalveluksiin voi osallistua 50, Mommilan kirkon tilaisuuksiin 30 henkilöä. Käytettävissä olevat paikat on merkitty istuinpehmustein.

Jumalanpalvelukset striimataan eli suoratoistetaan edelleen Hausjärven seurakunnan Facebook-sivulle, josta ne voidaan katsoa suorana lähetyksenä sekä tallenteena jälkeenpäin. Sivun osoite on www.facebook.com/hausjarvisrk.

Jumalanpalveluksen toimittajat antavat kirkkovieraille ohjeita mm muuttuneista jumalanpalveluksen kolehti- ja ehtoolliskäytännöistä.

Muissa yhteiseen kokoontumiseen liittyvissä asioissa (hautaan siunaamiset, muistojuhlat, kasteet jne) toivomme seurakuntalaisten noudattavan voimassa olevaa ohjeistusta ja olemaan yhteydessä Hausjärven seurakuntaan, puhelin 050 513 6610.

Poikkeusolojen vaikutuksesta Hausjärven seurakunnan toimintaan jatkossa tiedotetaan sivulla www.hausjarvenseurakunta.fi


pdf liite

AVI.n päätös kokonaisuudessaan