Kodin siunaaminen

Kodin siunaaminen on vanha kristillinen tapa. Siunaamisen rukoushetken toimittaa pappi, seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Rukoushetki voidaan pitää myös perhe- ja ystäväpiirissä. Kotia siunattaessa kiitetään kodista, ja pyydetään siunausta sen asukkaille. Rukoushetken tarkempi sisältö löytyy kirkollisten toimitusten kirjasta ja virsikirjan jumalanpalvelusliitteestä alla olevista linkeistä.

Kodin siunaamisen rukoushetken voi viettää milloin vain. Sen voi yhdistää esimerkiksi tupaantuliaisiin tai kotona vietettävään lapsen kastetilaisuuteen, avioliittoon vihkimisen yhteyteen tai muuhun juhlaan. Siunaus voidaan pitää kotona myös kirkossa olleen kastetoimituksen jälkeen tai se voi olla osa kastetoimitusta rukouksen muodossa. Monikulttuurisissa kodeissa kodin siunaamisen rukoushetki voidaan pitää eri kielillä. Rukoushetki voi olla myös ekumeeninen eli eri kristillisiä kirkkokuntia yhdistävä.

Musiikkia ja yhdessä tekemisen iloa
Kodin siunaamisen rukoushetkessä virret ovat musiikkivalinnoista ensisijaisia, mutta myös muu tilaisuuden luonteeseen sopiva musiikki käy. Kiitosvirren tulee olla virsi. Virsistä perhe-, kiitos- ja siunausaiheiset virret ovat hyviä, lastenvirretkin sopivat hyvin jos tilaisuudessa on mukana pikkuväkeä. Myös kirkkovuoden tai juhlapyhien mukaiset virret ovat sopivia. Kodin siunaamiseen liittyviä lauluja löytyy myös virsikirjan uusimmasta jumalanpalvelusliitteestä (numerot 830 - 832).

Hyvä Jumala, kiitän kodista, omaisista, perheestämme. Sinulta on elämämme. Kaikki rakkaani ovat lahjaasi.
Anna voimia oikein toimia. Silloin meillä jokaisella kotona on hyvä olla, eikä minua mikään pelota.
 (Virsi 471)

Rukoushetken tehtäviä voi jakaa osallistujien kesken. Perheenjäsenet ja ystävät voivat toimia rukousten ja Raamatun lukijoina. Esirukous voidaan laatia yhdessä tärkeistä yhteisistä aiheista. Lasten kanssa voidaan yhdessä valmistella yhteinen kotialttari. Kotialttari rakennetaan peittämällä pöytä valkealla liinalla. Pöydälle voi laittaa esimerkiksi raamatun ja ristin, kukkia sekä kynttilän. Alkuvirren tilalla voidaan laulaa sopiva lastenlaulu tai lastenvirsi.
Siunaus on keskeisin osa rukoushetkeä. Esilukija opettelee siunaussanat ulkoa. Hän voi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen siunatessaan tehdä myös ristinmerkin. Rukoushetkeen voi tehdä seuraamista helpottavan käsiohjelman, jossa kerrotaan rukoushetken kulku, yhteiset rukoukset sekä virsien ja muun yhdessä laulettavan musiikin sanat. Kodin siunaamisen voi merkitä vihki- tai perheraamattuun.

Rukoushetken kulku
(Alkuvirsi tai muuta musiikkia, vapaaehtoinen)
Johdanto (sisältää alkusiunauksen ja johdantosanat)
Psalmi (sen sijasta voidaan laulaa virsi)
Raamatunluku
Rukousjakso (sisältää siunaamisen ja esirukouksen)
Isä meidän -rukous
Kiitosvirsi
Siunaus
Päätösmusiikki